Δήλωση αλλαγών σε αγροτεμάχια που ανήκουν σε ενιαία δίκτυα

Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας, την υποχρέωση που έχουν για δήλωση των αλλαγών που κάνουν σε αγροτεμάχια, προκειμένου να συνταχθούν οι κτηματολογικοί πίνακες σωστά. Ακολουθεί ο Νόμος και η Υπουργική Απόφαση.

ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθ. 2538
της 27 Νοεμ. -1 Δεκ. 1997 (ΦΕΚ Α΄242)
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών
συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 61
Βεβαίωση και είσπραξη εισφορών υπέρ των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων
1.Οι υπόχρεοι για την καταβολή των από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν.δ/τος 1277/1972 ΦΕΚ 213 Α΄) προβλεπομένων εισφορών, αρδευτικών τελών και λοιπών δικαιωμάτων υπέρ των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, του Οργανισμού Κωπαϊδος, του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας – Ασωπού Κορινθίας και των
Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεων, υποχρεούνται να υποβάλουν στον οικείο Οργανισμό, στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου βρίσκονται οι αγροτικές τους εκτάσεις που ωφελούνται από τα εγγειοβελτιωτικά έργα. δήλωση κατοικίας ή άλλης εγκατάστασης που έχει μετρητή παροχής ύδατος στο όνομα τους ή στο όνομα της συζύγου
τους. Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική και στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προηγούμενες προϋποθέσεις.

Περισσότερα

Έναρξη Αρδευτικής Περιόδου έτους 2016

Σας γνωρίζουμε ότι η έναρξη της αρδευτικής περιόδου έτους 2016 για τα δίκτυα Αχινού-Μαυροθαλάσσης, Ευκαρπίας-Κερδυλλίων και Τραγίλου-Αηδονοχωρίου, θα ξεκινήσει από την Παρασκευή 15 Απριλίου.-

Ελεγχος Χρήσης Ύδατος

Με βάση την κοινοτική και εθνική νομοθεσία οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειες τους θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης αρδευτικού νερού, ώστε να διασφαλίζεται:

  • η ορθολογική διαχείριση αυτού του φυσικού πόρου
  • η οικονομική βιωσιμότητα των φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την καλή λειτουργία των δικτύων παροχής αρδευτικού νερο

Για την υλοποίηση αυτών των στόχων, γίνονται επιτόπιοι έλεγχοι στο 1% των δικαιούχων των άμεσων ενισχύσεων (έλεγχος πολλαπλής συμμόρφωσης).

Οι γεωργοί οι οποίοι είναι μέλη Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης, Προσωρινές Διοικούσες Επιτροπές, Α.Ο.Σ.Α.Κ., Οργανισμός Κωπαϊδας), θα πρέπει να κατέχουν βεβαίωση ότι ανήκουν και υδροδοτούνται από τον αντίστοιχο ΟΕΒ, θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το αντίστοιχο έργο ή τμήμα του έργου.

Για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας τους, οι ΟΕΒ µπορούν να αποστέλλουν προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατάλογο µε τους γεωργούς που χρησιµοποιούν το δίκτυο άρδευσης και δεν είναι οικονοµικά ενήµεροι, ώστε αυτοί να εντάσσονται στο δείγµα ελέγχου της πολλαπλής συµµόρφωσης. Εφόσον µέχρι τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου ο γεωργός δεν προσκοµίσει την άδεια χρήσης νερού για το 2015 θα εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις.

Υποβολή – Εξέταση Ενστάσεων στα Αρδ. Δίκτυα ΓΟΕΒ

Σας γνωρίζουμε ότι Υπάλληλοι του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδ. Σερρών θα βρίσκονται στα Δημοτικά Διαμερίσματα:

1. Αχινού την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015,

2. Μαυροθαλάσσης την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015,

3. Ιβήρων την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015,

τις ώρες από 09:00 έως 12:00 για την εξέταση ενστάσεων των παραγωγών των αρδευτικών δικτύων αρμοδιότητας μας, σε περίπτωση που έχουν διαφορές, ως προς το ύψος των βεβαιωθέντων στρεμμάτων για το έτος 2015.

Λήξη αρδευτικής περιόδου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Γ.Ο.Ε.Β. Πεδ. Σερρών θα κηρύξει λήξη αρδευτικής περιόδου στα παρακάτω αρδευτικά δίκτυα αρμοδιότητάς του, ως εξής:

Αρδευτικό δίκτυο Αχινού Μαυροθαλάσσης ,

Λήξη αρδευτικής περιόδου την Παρασκευη 18 Σεπτεβρίου 2015.

Εφαρμογή προγράμματος άρδευσης ως έχει από Δευτέρα 14/9/201 έως την λήξη της αρδευτικής περιόδου.

Αρδευτικό δίκτυο Τραγίλου – Αηδονοχωρίου ,

Λήξη αρδευτικής περιόδου την Παρασκευη 18 Σεπτεβρίου 2015.

Εφαρμογή προγράμματος άρδευσης ως έχει από Δευτέρα 14/9/201 έως την Τετάρτη 16/9/2015 για την έκτακτη κάλυψη αναγκών άρδευσης.

Αρδευτικό δίκτυο Ευκαρπίας Κερδυλλίων ,

Λήξη αρδευτικής περιόδου την Παρασκευη 18 Σεπτεβρίου 2015.

Εφαρμογή προγράμματος άρδευσης ως έχει από Δευτέρα 14/9/201 έως την Τετάρτη 16/9/2015 για την έκτακτη κάλυψη αναγκών άρδευσης.

 

Εξέλιξη πλημμυρών 11ης Σεπτεμβρίου 2015

Από την σημερινή απεικόνιση του Landsat, φαίνεται ότι έμειναν μόνον 438 στρ στην περιοχή του Αχινού – Μαυροθαλάσσης και 755 στην περιοχή Ψυχικού – Πεθελεινού.

Τα αντλιοστάσια στις δύο περιοχές δουλεύουν αυτόματα, είτε με τις βοηθητικές είτε με τις κύριες αντλίες.

Τα αγροτεμάχια που απέμειναν κάτω από το νερό πρέπει να αποστραγγιστούν με τη βοήθεια σκαπτικών για να οδηγηθεί το περίσσειο νερό στο στραγγιστικό δίκτυο.

Κώστας Τσιρογιάννης

Παρακάτω φαίνονται οι σχετικές απεικονίσεις:
flood_11092015_water_coloured

flood_11092015_water

flood_11092015_pansharpenned_coloured

flood_11092015_pansharpenned

Εφαρμογή προγράμματος άρδευσης στο δίκτυο Αχινού – Μαυροθαλάσσης

Στο δίκτυο Αχινού – Μαυροθαλάσσης θα εφαρμόζεται πρόγραμμα άρδευσης, για την ελαχιστοποίηση των εισερχόμενων υδάτων, και κατά συνέπεια την μεγιστοποίηση των αποστραγγιζόμενων εδαφών, μετά την φετεινή πλημμύρα ως εξής:

Τις ημέρες Δευτέρα – Τρίτη και Τετάρτη, άρδευση των αγροκτημάτων αναλόγως της ζήτησης.
Τις ημέρες Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή διακοπή των αρδευτικών ανλτιοστασίων, και κλείσιμο των υδροληψιών, με ταυτόχρονη ολοκληρωτική απαγόρευση άρδευσης.

Ζητούμε την κατανόηση των μελών μας του ανωτέρω δικτύου, επισημαίνοντας ότι είναι ανάγκη να επισπευσθεί η αποστράγγιση των πλημμυρισμένων αγροτεμαχίων.

Για τον ΓΟΕΒ Πεδ. Σερρών
Ο Αν/τής Δ/τής

Τσιρογιάννης Κωνσταντίνος