Λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων 2020

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔ. ΣΕΡΡΩΝ
Σέρρες 5 Οκτωβρίου 2020
Αρ. Πρωτ. 887
Βαθμός Προτεραιότητας

ΤΜΗΜΑ Σ.Λ.Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση: Εμ. Ανδρόνικου 46 Πληροφορίες: Κ. Τσιρογιάνης

Προς: Δήμο Βισαλτίας Νιγρίτα

FAX 2321 0 55004
Email: info@goeb.net

      Σας ενημερώνουμε ότι τελική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων είναι η Παρασκευή 9 Οκτωβρίου  2020. 
      Παρακαλούμε όπως ανακοινωθεί το παρόν έγγραφο σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα, προς έγκαιρη ενημέρωση των αγροτών.                                    Ο Διευθυντής ΓΟΕΒ
                                      Κ.α.α .


                                  Τσιρογιάννης Κων/νος
                   Γεωπόνος