Λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για το δίκτυο Σερρών

Στις 24 Οκτωβρίου δόθηκε λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για το δίκτυο Σερρών. Η προθεσμία αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν στους ωφελούμενους του δικτύου, από τον Ν. 2538/97 για την δήλωση του καθεστώτος ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων τους όσο και του είδους καλλιέργειας.