Επαναφορά Υδροδότησης ΚΔ-5Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σέρρες 16 Ιουνίου 2017
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. 440
(Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔ. ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ

Γραφείο Αν/τή Διευθυντή
Ταχ. Δ/νση: Εμ. Ανδρόνικου 46
Τηλέφωνο: 2321 0 23136
FAX: 2321 0 55004
Email: info@goeb.net
Θέμα: «Επαναφορά Υδροδότησης ΚΔ-5Κ από την Υ3»
Σχετικά:

Σας ενημερώνουμε ότι η βλάβη της διώρυγας ΚΔ-5Κ, αποκαταστάθηκε σήμερα στις 16 Ιουνίου 2017, και περί ώρας 20:00, και έχει γίνει υδροδότηση της, προκειμένου να συνεχιστεί η άρδευση των αγρών κατάντη της βλάβης.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους παραγωγούς των αρδευτικών δικτύων της περιοχής σας με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ο Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β.
Κ.α.α.

Τσιρογιάννης Κωνσταντίνος
Γεωπόνος

Πίνακας αποδεκτών προς ενέργεια:
1. Δήμος Βισαλτίας – Ενταύθα
2. Δήμος Ηράκλειας – Ενταύθα