Εξέταση ενστάσεων στο Κ.Δ. Μαυροθάλασσας

Σας γνωρίζουμε ότι υπάλληλοι του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδ. Σερρών θα βρίσκονται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μαυροθάλασσας την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016, τις ώρες από 09:00 έως 12:00 για την εξέταση ενστάσεων των παραγωγών των αρδευτικών δικτύων αρμοδιότητάς μας, σε περίπτωση που έχουν διαφορές, ως προς το ύψος των βεβαιωθέντων στρεμμάτων για το έτος 2016.

Παρακαλούμε όπως η ανωτέρω ανακοίνωση εκφωνηθεί από τις μεγαφωνικές εγκαταστάσεις του Δ.Δ. Μαυροθαλάσσης, προς έγκαιρη ενημέρωση των αγροτών του αρδευτικού δικτύου Αχινού – Μαυροθαλάσσης, του ΓΟΕΒ Πεδ. Σερρών.