ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι Υπάλληλοι του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδ. Σερρών θα βρίσκονται στα Δημοτικά Διαμερίσματα:

  1. Αχινού                         την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021,
  2. Ιβήρων                        την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021,
  3. Μαυροθαλάσσης         την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021,

                                           την Τετάρτη  6 Οκτωβρίου 2021,

  • Τραγίλου                     την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021,
  • Ευκαρπίας                  την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021,
  • Κερδυλλίων                την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021,

τις ώρες από 10:00 έως 13:00 για την εξέταση ενστάσεων των παραγωγών των αρδευτικών δικτύων αρμοδιότητας μας, σε περίπτωση που έχουν διαφορές, ως προς το ύψος των βεβαιωθέντων στρεμμάτων για το έτος 2021.

Παρακαλούμε όπως η ανωτέρω ανακοίνωση εκφωνηθεί από τις μεγαφωνικές
εγκαταστάσεις των αντίστοιχων Δημοτικών Διαμερισμάτων, προς έγκαιρη
ενημέρωση των αγροτών του αρδευτικού δικτύου Αχινού – Μαυροθαλάσσης  , του ΓΟΕΒ Πεδ. Σερρών.

Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει του Ν. 4546/2018 άρθρο 66,

Α)  Η λήξη της διαδικασίας υποβολής των ενστάσεων των παραγωγών, λήγει την 6η Οκτωβρίου 2021 .

Β) Η εκδίκαση των ενστάσεων , καθώς και η οριστικοποίηση των κτηματολογίων έτους 2021 θα γίνει έως την 21η Οκτωβρίου 2021.