Διακύρηξη υποβολής προσφορών

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. 100/27-2-2019
(Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔ. ΣΕΡΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Εμ. Ανδρόνικου 46
Τηλέφωνο: 23210 – 25004
FAX: 23210 – 55004
Ταχ. Κώδικας: 62121

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ δίκτυο Αχινού- Μαυρ/σης »
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Αναθεωρημένη)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔ. ΣΕΡΡΩΝ

διακηρύσσει

τη με υποβολή προσφορών επιλογή αναδόχου
για την κατασκευή των παρακάτω έργων:

 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΔ 5Κ στις περιοχές Στρυμονικού, Πατρικίου & Τριανταφυλλιάς (ΑΡ. ΜΕΛ. : 92/26-2-2019)
  Προϋπολογισμού : 8.326,90 ΕΥΡΩ ( ΜΕ ΦΠΑ)
 2. ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΑΡΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΡ. ΜΕΛ. : 1138/25-10-2018)
  Προϋπολογισμού : 9.751,70 ΕΥΡΩ ( ΜΕ ΦΠΑ)
 3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΑΡΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΧΙΝΟΥ- ΜΑΥΡ/ΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : (97/26-2-2019)
  Προϋπολογισμού : 11.098,56 ΕΥΡΩ ( ΜΕ ΦΠΑ)
 4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΠΕΔ. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΑ
  (Αρ. Μελ. 572 / 23-8-2017)
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.096,00 ΕΥΡΩ ( ΜΕ ΦΠΑ)
 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΉΣ ΤΑΦΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Δ. 5Κ (περιοχή Αγ.
  Παρασκευής) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 104/28-2-2019
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.082,26 ΕΥΡΩ ( ΜΕ ΦΠΑ)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Β37/1103/15.9.1994 Απόφασης Υπ. Γεωργίας
καλεί
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν γραπτή προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής των παραπάνω έργων έως και την Παρασκευή 1/3/2019 και ώρα 10.00 π.μ.

Ο Διευθυντής του ΓΟΕΒ Σερρών
κ.α.α

Κ. Τσιρογιάννης
Γεωπόνος