Διακοπή λειτουργίας δικτύου Αχινού – Μαυροθαλάσσης

Λόγω του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, θα γίνει διακοπή της τροφοδότησης με αρδευτικό νερό του δικτύου Αχινου – Μαυροθαλάσσης μέχρι τη λήξη του δελτίου με αρ.

21 55555 
WOGR91 LGAT 231845 
ΑΜΕΣΟ 

ΑΠΟ ΕΜΥ/ΕΜΚ 
Ελληνικό, 23-06-2019/2145 C 
Α.Α. 12/2019