Αποτελέσματα αναλύσεων αρδευτικού νερού 30-6-2016

Αποτελέσματα αναλύσεων νερού για την άρδευση του Ν. Σερρών της 30-6-2016.

Αντλιοστάσιο Ευκαρπίας
pH 7.93
Ειδ. Ηλ. Αγ, 338
Σκληρότης Γερμ. Βαθμοί 5.48
Γαλ. Βαθμοί 9.79
Σύνολο αλάτων 216.32
Ολικά στερεά mg/L Ασβέστιο 20
Μαγνήσιο 11.5
Κάλιο 3.2
Νάτριο 21
SAR 0.92
Βόριο 0.02
Χλώριο 35.5
Θειϊκά 48
Ανθρακικά 13.2
Διττανθρακικά 14.8
Νιτρικά 4.5
Αμμωνιακά 0.26
Νιτρώδη 0
Κατηγορία Νερού C2-S1
Κίνδυνος Αλατότητας Μέσος
Κίνδυνος νατρίου Χαμηλός
Καταληλότητα ως προς Βόριο Πολύ καλή
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ
Αντλιοστάσιο Σερρών
pH 7.86
Ειδ. Ηλ. Αγ, 381
Σκληρότης Γερμ. Βαθμοί 6.58
Γαλ. Βαθμοί 11.75
Σύνολο αλάτων 243.84
Ολικά στερεά mg/L Ασβέστιο 24.5
Μαγνήσιο 13.5
Κάλιο 3.5
Νάτριο 25
SAR 1
Βόριο 0.04
Χλώριο 19.5
Θειϊκά 53
Ανθρακικά 0
Διττανθρακικά 58.6
Νιτρικά 6.5
Αμμωνιακά 0.21
Νιτρώδη 0.02
Κατηγορία Νερού C2-S1
Κίνδυνος Αλατότητας Μέσος
Κίνδυνος νατρίου Χαμηλός
Καταληλότητα ως προς Βόριο Πολύ καλή
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ
Αντλιοστάσιο Αχινού
pH 7.82
Ειδ. Ηλ. Αγ, 306
Σκληρότης Γερμ. Βαθμοί 5.3
Γαλ. Βαθμοί 9.46
Σύνολο αλάτων 195.84
Ολικά στερεά mg/L Ασβέστιο 19.5
Μαγνήσιο 11
Κάλιο 3.1
Νάτριο 20
SAR 0.89
Βόριο 0.04
Χλώριο 26.6
Θειϊκά 43
Ανθρακικά 0
Διττανθρακικά 85.4
Νιτρικά 5.25
Αμμωνιακά 0.24
Νιτρώδη 0
Κατηγορία Νερού C2-S1
Κίνδυνος Αλατότητας Μέσος
Κίνδυνος νατρίου Χαμηλός
Καταληλότητα ως προς Βόριο Πολύ καλή
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ
Υ2
pH 7.92
Ειδ. Ηλ. Αγ, 239
Σκληρότης Γερμ. Βαθμοί 4.76
Γαλ. Βαθμοί 8.5
Σύνολο αλάτων 152.96
Ολικά στερεά mg/L Ασβέστιο 16.5
Μαγνήσιο 10.5
Κάλιο 2.7
Νάτριο 15
SAR 0.71
Βόριο 0.02
Χλώριο 28.4
Θειϊκά 60
Ανθρακικά 0
Διττανθρακικά 68.3
Νιτρικά 5.65
Αμμωνιακά 0.39
Νιτρώδη 0
Κατηγορία Νερού C1-S1
Κίνδυνος Αλατότητας Χαμηλός
Κίνδυνος νατρίου Χαμηλός
Καταληλότητα ως προς Βόριο Πολύ καλή
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ
Υ3
pH 8.25
Ειδ. Ηλ. Αγ, 199
Σκληρότης Γερμ. Βαθμοί 3.29
Γαλ. Βαθμοί 5.88
Σύνολο αλάτων 127.36
Ολικά στερεά mg/L Ασβέστιο 11
Μαγνήσιο 7.5
Κάλιο 2.3
Νάτριο 13
SAR 0.74
Βόριο 0.03
Χλώριο 23.1
Θειϊκά 39
Ανθρακικά 10.8
Διττανθρακικά 24.4
Νιτρικά 3
Αμμωνιακά 0.6
Νιτρώδη 0
Κατηγορία Νερού C1-S1
Κίνδυνος Αλατότητας Χαμηλός
Κίνδυνος νατρίου Χαμηλός
Καταληλότητα ως προς Βόριο Πολύ καλή
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ