Αναλύσεις νερού 13/5/2020

Αποτελέσματα χημικών αναλύσεων νερού άρδευσης για την είσοδο και έξοδο του νερού στη Λίμνη Κερκίνη.

Y1Y3
As1,62,6
Cd<0,035<0,035
Cr0,140,061
Cr 6+
Cu2,10,94
Pb1,30,45
Hg
Ni0,770,6
V1,12,9
Zn408,3